Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utrikesminister Tuomioja till Istanbul på konferens om fredsmäkling - Finlands ambassaden, Hanoi : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Hanoi

Lotte Center Hanoi, 24th floor
54 Lieu Giai street, Ba Dinh district
Hanoi, Vietnam
Tel.+84-24-3826 6788
Email: sanomat.han@formin.fi
English | Suomi | Svenska | Tiếng Việt | facebook |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 24.2.2012 | Utrikesministeriet

Utrikesminister Tuomioja till Istanbul på konferens om fredsmäkling

Pressmeddelande 36/2012
24.2.2012

Utrikesminister Erkki Tuomioja deltar i en konferens om fredsmäkling i Istanbul den 24–25 februari på inbjudan av Turkiets utrikesminister Ahmet Davutoğlu.

Konferensen samlar en stor skara aktörer inom den internationella fredsmäklingen, från FN och dess medlemsstater, från regionala organisationer, icke-statliga organisationer och den akademiska världen. Konferensens syfte är att presentera nya verksamhetsmodeller och aktörer, erbjuda ett forum för utbyte av erfarenheter och få fram nya idéer för att utveckla fredsmäklingen.

Utrikesminister Tuomioja håller ett tal under mötets högnivåsession den 25 februari  tillsammans med Turkiets och Brasiliens utrikesministrar samt ordföranden för FN:s generalförsamling. I sitt tal kommer minister Tuomioja att betona betydelsen av fredsmäkling i förebyggande syfte, av att ytterligare stärka samarbetskulturen inom fredsmäklingen under alla skeden i en konflikt och av att stärka kvinnornas deltagande.

Finlands och Turkiets samarbete för att främja den internationella fredsmäklingen är intensivt. Hösten 2010 grundade länderna en grupp inom FN som arbetar för att främja fredsmäkling, Friends of Mediation, där ca 30 stater och åtta organisationer ingår tillsvidare. Gruppens mål är att utveckla den internationella fredsmäklingen och göra den mera allmänt känd, särskilt inom FN och bland de regionala organisationerna. Man vill också främja samarbetet mellan olika aktörer. Under ledning av Finland och Turkiet förhandlade gruppen om en resolution angående fredsmäkling, som i juni 2011 godkändes enhälligt av FN:s generalförsamling. Deltagarna i konferensen i Istanbul är representanter för de stater och organisationer som ingår i FN-gruppen för fredsmäkling.

Under sitt besök ska minister Tuomioja också ha ett enskilt möte med Turkiets utrikesminister Ahmet Davutoğlu. Ministrarna ska diskutera bilaterala ärenden, Turkiets medlemskapsförhandlingar med EU och andra aktuella frågor, såsom läget i Syrien, Mellanöstern och Nordafrika.

För mera information: ministerns diplomatiska rådgivare Katja Pehrman, tfn 040 181 9257, ambassadråd Satu Suikkari-Kleven, tfn 040 760 3578, enheten för FN och allmänna globala frågor.

Minister Tuomioja höll ett tal under mötets högnivåsession tillsammans med Turkiets och Brasiliens utrikesministrar samt ordföranden för FN:s generalförsamling. Foto: Katja PehrmanMinister Tuomioja höll ett tal under mötets högnivåsession tillsammans med Turkiets och Brasiliens utrikesministrar samt ordföranden för FN:s generalförsamling. Foto: Katja Pehrman

 

 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 25.2.2012


© Finlands ambassaden, Hanoi | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter