Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Europarådet utfärdade rekommendationer om landsdels- eller minoritetsspråk till Finland - Finlands ambassaden, Hanoi : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Hanoi

Lotte Center Hanoi, 24th floor
54 Lieu Giai street, Ba Dinh district
Hanoi, Vietnam
Tel.+84-24-3826 6788
Email: sanomat.han@formin.fi
English | Suomi | Svenska | Tiếng Việt | facebook |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 16.3.2012 | Utrikesministeriet

Europarådet utfärdade rekommendationer om landsdels- eller minoritetsspråk till Finland

Pressmeddelande 57/2012
15.3.2012

Europarådets ministerkommitté har utfärdat rekommendationer om landsdels- eller minoritetsspråk till Finland. Finland fick fem prioriterade rekommendationer.

Ministerkommittén rekommenderar att myndigheterna i Finland ytterligare stärker utbildningen på samiska, i synnerhet genom att utveckla en systematisk politik och en långsiktig finansieringsplan.

Vidare rekommenderar ministerkommittén att myndigheterna i Finland vidtar brådskande åtgärder för att skydda och främja enaresamiskan och skoltsamiskan, vilka är akut utrotningshotade språk, i synnerhet genom att ordna permanenta språkbon.

Finland uppmanas genomföra ytterligare åtgärder för att säkra tillgången på socialvårdstjänster samt hälso- och sjukvårdstjänster på svenska och samiska.

Vidare uppmanas Finland utveckla och genomföra innovativa strategier för att utbilda romska lärare samt utvidga produktionen av läromedel på romani och öka undervisningen i romani.

Ministerkommittén rekommenderar att myndigheterna vidtar åtgärder för att öka kunskapen om och tolerans gentemot landsdels- eller minoritetsspråken i Finland både genom de allmänna läroplanerna för alla utbildningsstadier och genom massmedia.

Ministerkommittén rekommenderar också att myndigheterna även beaktar alla andra iakttagelser och rekommendationer som expertkommittén framfört.

Rekommendationerna gäller det nationella genomförandet av europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Språkstadgan som godkändes 1992 trädde i kraft både internationellt och för Finland den 1 mars 1998.

Expertkommittén för språkstadgan granskar de periodiska rapporter som regeringarna avger med tre års mellanrum, besöker stater som är föremål för granskning samt bereder sin rapport och ett förslag till rekommendationer. Ministerkommittén fattar det slutliga beslutet om rekommendationerna.

Finland avgav sin fjärde periodiska rapport i september 2010. Expertkommittén besökte Finland i december 2010 och avgav sin rapport i september 2011. Enligt vedertagen praxis bereddes regeringen tillfälle att kommentera rapporten.

De ovan nämnda handlingarna kan läsas på utrikesministeriets webbplats på adressen
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=89005&nodeid=31372&contentlan=3&culture=sv-FI

Ytterligare information: lagstiftningssekreterare Katja Kuuppelomäki, enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, tfn 09 1605 5723, e-post fornamn.efternamn@formin.fi
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 16.3.2012


© Finlands ambassaden, Hanoi | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter