Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finländska kvinnliga politiker stödjer Libyens kvinnor när de förbereder sig för sitt första val - Finlands ambassaden, Hanoi : Aktuellt : Utrikesministeriet informerar

FINLANDS AMBASSAD, Hanoi

Lotte Center Hanoi, 24th floor
54 Lieu Giai street, Ba Dinh district
Hanoi, Vietnam
Tel.+84-24-3826 6788
Email: sanomat.han@formin.fi
English | Suomi | Svenska | Tiếng Việt | facebook |  | Instagram
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 16.5.2012 | Utrikesministeriet

Finländska kvinnliga politiker stödjer Libyens kvinnor när de förbereder sig för sitt första val

Pressmeddelande 114/2012
15.5.2012

Men finansiering från Finlands utrikesministerium ordnas seminariet “Preparing for the First Elections - Women’s Political Empowerment in Libya” i Tripoli den 15–16 maj. Seminariet arrangeras av The Voice of Libyan Women och Partiernas internationella demokratisamarbete Demo rf.

Seminariets syfte är att stödja de libyska kvinnornas politiska deltagande, när landet förbereder sig för det första valet sedan 1965 Seminariets ca 150 deltagare består av både frivilligorganisationer och politiska aktivister. Under seminariets andra dag håller Demo rf en workshop för kvinnliga kandidater som förbereder sig inför valet.

Seminariet öppnades av Finlands ambassadör i Tunisien och Libyen, Tiina Jortikka-Laitinen och Libyens viceminister för kultur och civilsamhället, Attia Ojly. Riksdagsledamöterna Mari Kiviniemi, Astrid Thors och Satu Haapanen kommer att dela med sig av sina erfarenheter som kvinnor i finsk politik. Samira Merai Friaa som nyligen blev invald i Tunisiens konstituerande församling berättar om sin egen väg in i politiken efter revolutionen.

I sitt tal tar Kiviniemi ställning för kvinnors deltagande: "Jag anser att det är mycket viktigt att alla medborgare är med från början och bygger demokratin i Libyen. Det är nödvändigt för att hela samhället ska utvecklas balanserat, att man garanterar kvinnors och mäns deltagande i beslutsfattandet på lika villkor."

I demokrativågen under den så kallade arabiska våren var Libyen en av de länder som fällde den rådande diktaturen. Nu håller man på och bygger upp ett demokratiskt styre efter Muammar Gaddafis 40 år vid makten. T.f. verksamhetsledare för Demos rf Tiina Kukkamaa-Bah anser att: "detta seminarium är ett gott tecken på hur finländska kvinnliga politiker kan stödja sina medsystrar på annat håll i världen. Libyen saknar helt demokratisk tradition och stödet utifrån är avgörande för att libyerna ska kunna bygga upp en förvaltning som bygger på ett representativt mångpartisystem. Demo rf:s uppgift är att möjliggöra ömsesidigt utbyte av erfarenheter."

Demo rf är de finländska riksdagspartiernas samarbetsorgan och arbetar för att främja demokrati genom att genomföra samarbetsprojekt mellan de finländska partierna och politiska rörelser i utvecklingsländer.

För mera information i Libyen: utrikesministerns särskilda representant i Libyen under övergångsperioden Risto Veltheim, tfn 040 748 2697, Niklas Kaskeala, Demo rf, tfn 050 586 6422, riksdagsledamot Satu Haapanen, tfn 040 554 3514

För mera information i Finland (fr.o.m. fredagen 18.5): Mari Kiviniemi (Sanna Lehtinen), tfn. 09 432 3189, Astrid Thors (Pia-Maria Lindén-Linna), tfn. 09 432 4100
 

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 16.5.2012


© Finlands ambassaden, Hanoi | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter