Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Euroopan ja Aasian työministerit tapasivat Vietnamissa - Suomen suurlähetystö, Hanoi : Ajankohtaista : Uutiset

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Hanoi

Lotte Center Hanoi, 24th floor
54 Lieu Giai street, Ba Dinh district
Hanoi, Vietnam
Puh.+84-24-3826 6788
Sähköposti: sanomat.han@formin.fi
English | Suomi | Svenska | Tiếng Việt | facebook |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 6.11.2012

Euroopan ja Aasian työministerit tapasivat Vietnamissa

Neljäs Aasian ja Euroopan yhteistyöfoorumin ASEM-työministerikokous järjestettiin Vietnamin Hanoissa 25. lokakuuta. Kokouksen aiheena oli "työllisyys ja sosiaalinen suojelu - avain kestävään ja osallistavaan kasvuun" ja se keräsi yhteen yli 150 edustajaa jäsenmaista sekä kansainvälisistä järjestöistä.

Aasian ja Euroopan maiden yhteiskunnalliset ja taloudelliset ja poliittiset tilanteet eroavat, mutta mailla on yhteisiä työllisyyteen ja talouden sosiaaliseen ulottuvuuteen liittyviä huolia. Euroopan komissiota kokouksessa edustanut pääjohtaja Koos Richelle korostikin, että ASEM-mailla on yhteisymmärrys siitä, että tarvitaan työpaikkoja luovaa kasvua, laadukkaita työpaikkoja erityisesti nuorille ja muille haavoittuvassa asemassa oleville, ihmisarvoista työtä sekä sosiaaliturvaa.

Kokouksessa todettiin ministereiden olevan sitoutuneita tehokkaan sosiaalisen vuoropuhelun edistämiseen sekä työmarkkinaosapuolten osallistumiseen mahdollisimman tiiviisti ASEMin työllisyys- ja sosiaaliyhteistyöhön. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöt keskustelivat työllisyydestä ja ihmisarvoisesta työstä työministerikokousta edeltävässä tapaamisessa.

Suomea kokouksessa edustanut valtiosihteeri Janne Metsämäki painotti työmarkkinaosapuolten roolia ASEM-yhteistyössä. Hän totesi myös, että nuorisotyöttömyys on prioriteetti useimmissa ILO:n maaohjelmissa. Maaohjelmissa on edistettävä sekä nuorten työllisyyttä että heidän oikeuksiaan työpaikoilla. Metsämäki toi myös esiin osaamisen merkityksen työllisyyttä edistävänä tekijänä. Suomi otti yhdessä Filippiinien kanssa vetovastuun osaamisen kehittämistä koskevasta ASEM-yhteistyöstä.

Työministerikokous hyväksyi julistuksen, jossa vahvistettiin ministerien poliittinen sitoutuminen työllisyyden ja ihmisarvoisen työn edistämiseen osana taloudellista elpymistä, erityisesti nuorten ja muiden heikommassa asemassa olevien ryhmien osalta; sekä sosiaalisen suojelun edistämiseen linjassa kansallisten painopisteiden ja olosuhteiden kanssa; sekä työsuojelua ja yritysten sosiaalista vastuun vahvistamiseen.

Kokouksessa sovittiin, että ASEM-yhteistyön osana käydään dialogia ja tehdään yhteistyötä hallitusten sekä työmarkkinaosapuolten välillä työllisyyspolitiikkojen ja -ohjelmien muotoilussa.

Lisätiedot:

Tulosta

Päivitetty 6.11.2012


© Suomen suurlähetystö, Hanoi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot