Nội dung
Bộ ngoại giao Phần Lan

Đại sứ quán Phần Lan, Hà nội

Đại sứ quán Phần Lan

Tầng 24, tòa nhà Lotte Center Hanoi
54 Liễu Giai, Ba Đình
Hà nội, Việt Nam
Tel.+84-4-3826 6788
Email: sanomat.han@formin.fi
English | Suomi | Svenska | Tiếng Việt | facebook |  | Instagram
Phông nhỏ hơnPhông to hơn
 

LỊCH NGHỈ LỄ

Đại sứ quán sẽ nghỉ ngày Lễ tặng quà 26/12/2016 và thứ hai, ngày 2/1/2017. Đại sứ quán làm việc bình thường từ thứ ba, ngày 3/1/2017 đến thứ năm, ngày 5/1/2017. Đại sứ quán sẽ nghỉ ngày Lễ Hiển linh, thứ sáu, 6/1/2017. Thông tin thêm...

IPP2 MỜI NỘP ĐỀ XUẤT TÀI TRỢ 2017

Chương trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan giai đoạn 2 (IPP2) là Chương trình hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phần Lan đồng tài trợ. Trong năm 2016, với nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế thông qua hoạt động đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, IPP2 đã lựa chọn hỗ trợ 10 dự án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hợp tác với 11 trường đại học trong cả nước. Các đối tượng này có cơ hội tiếp tục được nhận gói tài trợ đợt cuối năm 20 Thông tin thêm...

© Đại sứ quán Phần Lan, Hà nội | Địa chỉ liên hệ