Nội dung
Bộ ngoại giao Phần Lan

Henkilökunta - Đại sứ quán Phần Lan, Hà nội : Đại sứ quán : Nhân sự

Đại sứ quán Phần Lan

Tầng 24, tòa nhà Lotte Center Hanoi
54 Liễu Giai, Ba Đình
Hà nội, Việt Nam
Tel.+84-4-3826 6788
Email: sanomat.han@formin.fi
English | Suomi | Svenska | Tiếng Việt | facebook
Phông nhỏ hơnPhông to hơn
 

Nhân sự

Kimmo Lähdevirta

Ngài Kimmo Lähdevirta, Đại Sứ

    Email: kimmo.lahdevirta(a)formin.fi
    Điện thoại: +84-4-3826 6788

 • Trợ lý Đại sứ: Bà Lương Thu Hiền

Bà Annina Barbosa, Phó Đại Sứ
 • Thương mại và Đầu tư
 • Chính trị và Nhân quyền
 • Các vấn đề An Ninh
 • Hỗ trợ các chuyến thăm chính thức

Email: annina.barbosa@formin.fi
Điện thoại: +84-4-3826 6788, Máy lẻ: 214

Bà Lương Thu Hiền, Trợ lý  Đại Sứ
 • Trợ lý Đại sứ
 • Cán bộ Văn hóa Thông tin

Email: hien.luongthu(a)formin.fi
Điện thoại: +84-4-3826 6788, Máy lẻ: 212

Ông Kimmo Elomaa, Tùy Viên
 • Quản lý tài chính
 • Quản lý hành chính

Email: kimmo.elomaa(a)formin.fi
Điện thoại: +84-4-3826 6788, Máy lẻ: 215

Ông Tomi Särkioja, Trưởng Bộ phận Hợp tác Phát triển
 •  Hợp tác phát triển

Email: tomi.sarkioja(a)formin.fi
Điện thoại: +84-4-3826 6788, Máy lẻ: 218  

Ông Marko Saarinen, Tham tán
 •  Hợp tác phát triển

Email: marko.saarinen(a)formin.fi
Tel: +84-4-3826 6788, máy lẻ: 219

Bà Annika Kaipola, Tham tán

 •  Hợp tác phát triển

Email: annika.kaipola(a)formin.fi
Tel: +84-4-3826 6788, máy lẻ: 221

Bà Lê Thị Thu Hường, Điều phối Chương trình

 • Hợp tác phát triển

Email: huong.lethithu(a)formin.fi
Điện thoại: +84-4-3826 6788, Máy lẻ: 222 

Ông Lê Đại Nghĩa, Điều phối Chương trình
 •  Hợp tác phát triển

Email: nghia.ledai(a)formin.fi
Điện thoại: +84-4-3826 6788, Máy lẻ: 217

Bà Mạc Lê Thu Hồng, Điều phối Chương trình
 • Hợp tác phát triển

Email: hong.maclethu(a)formin.fi
Điện thoại: +84-4-3826 6788, Máy lẻ: 213

Bà Leni Konttaniemi, Trợ lý chương Trình/Thực Tập Sinh
 • Trợ lý Phó Đại sứ và Trưởng Ban Hợp tác Phát triển
 • Các Dự án Phi Chính Phủ của Phần Lan
 • Biên tập viên Trang Web

              Email: leni.konttaniemi(a)formin.fi
              Điện thoại: +84-4-3826 6788, Máy lẻ: 229

Bộ Phận Nhập Cư

Bà Susanna Jacquelin, Tùy viên
 • Dịch vụ Lãnh sự và Nhập cư
 • Văn hoá

Email: susanna.jacquelin(a)formin.fi
Điện thoại: +84-4-3826 6788

Lái xe

Ông Nguyễn Nhật Hồng, Tài xế
 • Lái xe
 • Trợ lý kỹ thuật

Email: hong.nguyennhat(a)formin.fi
Điện thoại: +84-4-3826 6788

Ông Nguyễn Vũ Tùng, Tài xế
 • Lái xe

Email: tung.nguyenvu(a)formin.fi
Điện thoại: +84-4-3826 6788

In trang này

Tài liệu này

Cập nhật 04/06/2015


© Đại sứ quán Phần Lan, Hà nội | Địa chỉ liên hệ