Nội dung
Bộ ngoại giao Phần Lan

Henkilökunta - Đại sứ quán Phần Lan, Hà nội : Đại sứ quán : Nhân sự

Đại Sứ Quán Phần Lan tại Hà Nội

Central Building, 31 Hai Ba Trung
Hanoi, Vietnam
Tel.+84-4-3826 6788
Email: sanomat.han@formin.fi
English | Suomi | Svenska | Tiếng Việt | facebook
Phông nhỏ hơnPhông to hơn
 

Nhân sự

Kimmo Lähdevirta

Ngài Kimmo Lähdevirta, Đại Sứ

    Email: kimmo.lahdevirta(a)formin.fi
    Điện thoại: +84-4-3826 6788

 • Trợ lý Đại sứ: Bà Lương Thu Hiền

Bà Annina Barbosa, Phó Đại Sứ
 • Thương mại và Đầu tư
 • Chính trị và Nhân quyền
 • Các vấn đề An Ninh
 • Hỗ trợ các chuyến thăm chính thức

Email: annina.barbosa@formin.fi
Điện thoại: +84-4-3826 6788, Máy lẻ: 214

Bà Lương Thu Hiền, Trợ lý  Đại Sứ
 • Trợ lý Đại sứ
 • Cán bộ Văn hóa Thông tin

Email: hien.luongthu(a)formin.fi
Điện thoại: +84-4-3826 6788, Máy lẻ: 212

Ông Kimmo Elomaa, Tùy Viên
 • Quản lý tài chính
 • Quản lý hành chính

Email: kimmo.elomaa(a)formin.fi
Điện thoại: +84-4-3826 6788, Máy lẻ: 215

Bà Katja Hirvonen, Trưởng Bộ phận Hợp tác Phát triển
 • Điều phối và Quản lý Viện trợ
 • Trưởng nhóm chính sách viện trợ
 • Chiến lược Chuyển hướng
 • Chính sách và Hoạt động của Cộng đồng viện trợ
 • Nghiên cứu Chính sách Phát triển của Việt Nam

Email: katja.hirvonen(a)formin.fi
Điện thoại: +84-4-3826 6788, Máy lẻ: 219  

Ông Tomi Särkioja, Tham tán

 • Chương trình hợp tác đổi mới sáng tạo
 • Chương trình nước sạch và xử lý nước thải
 • Quan hệ hợp tác khu vực tư nhân
 • Tín dụng ưu đãi

Email: tomi.sarkioja(a)formin.fi
Tel: +84-4-3826 6788, máy lẻ: 218

Bà Lê Thị Thu Hường, Điều phối Chương trình

 • Chương trình Lâm nghiệp
 • Biến đổi khí hậu
 • Dự án FORMIS
 • Quỹ hợp tác địa phương - Quản lý chung và các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu
 • Hợp tác về thể chế - Biến đổi khí hậu và tài nguyên thiên nhiên

Email: huong.lethithu(a)formin.fi
Điện thoại: +84-4-3826 6788, Máy lẻ: 213 

Ông Lê Đại Nghĩa, Điều phối Chương trình
 •  Giảm nghèo
 •  Nước sạch và xử lý nước thải
 • Tín dụng ưu đãi
 • Thương mại và xúc tiến thương mại

Email: nghia.ledai(a)formin.fi
Điện thoại: +84-4-3826 6788, Máy lẻ: 217

Bà Mạc Lê Thu Hồng, Điều phối Chương trình
 • Quan hệ Hợp tác Khu vực Tư nhân & Chương trình Finnpartnership
 • Quan hệ Hợp tác về Năng lượng và Môi trường - Khu vực Mekong
 • Chương trình Hợp tác Sáng kiến
 • Quan hệ Hợp tác Tổ chức/ Cơ quan

Email: hong.maclethu(a)formin.fi
Điện thoại: +84-4-3826 6788, Máy lẻ: 222

 Anh Đỗ Đức NamTrợ lý chương Trình/Thực Tập Sinh
 • Trợ lý Phó Đại sứ và Trưởng Ban Hợp tác Phát triển
 • Các Dự án Phi Chính Phủ của Phần Lan
 • Biên tập viên Trang Web

              Email: nam.do(a)formin.fi
              Điện thoại: +84-4-3826 6788

Bộ Phận Nhập Cư

 • Email: immigration.han@formin.fi
 • Điện Thoại: +84 4 3826 6788 - Máy lẻ: 224 (13–15 p.m. Từ Thứ Hai đến Thứ Năm)

Bà Susanna Jacquelin, Tùy viên
 • Dịch vụ Lãnh sự và Nhập cư
 • Văn hoá, Giáo dục và Báo chí

Email: susanna.jacquelin(a)formin.fi
Điện thoại: +84-4-3826 6788

Lái xe

Ông Nguyễn Nhật Hồng, Tài xế
 • Lái xe
 • Trợ lý kỹ thuật

Email: hong.nguyennhat(a)formin.fi
Điện thoại: +84-4-3826 6788

Ông Nguyễn Vũ Tùng, Tài xế
 • Lái xe

Email: tung.nguyenvu(a)formin.fi
Điện thoại: +84-4-3826 6788

In trang này

Tài liệu này

Cập nhật 25/06/2014


© Đại sứ quán Phần Lan, Hà nội | Địa chỉ liên hệ