Nội dung
Bộ ngoại giao Phần Lan

Toimitilat - Đại sứ quán Phần Lan, Hà nội : Đại sứ quán : Văn phòng và Nhà riêng

Đại Sứ Quán Phần Lan tại Hà Nội

Central Building, 31 Hai Ba Trung
Hanoi, Vietnam
Tel.+84-4-3826 6788
Email: sanomat.han@formin.fi
English | Suomi | Svenska | Tiếng Việt | facebook
Phông nhỏ hơnPhông to hơn
 

Văn phòng Đại sứ quán và Nhà riêng

Central Building

Văn phòng Đại sứ

Văn phòng Đại sứ quán đặt tại tầng 6, Toà nhà Trung tâm, 31 Hai Bà Trưng, Hà nội


 

 


 

Nhà riêng Đại sứ

Nhà riêng Đại sứ Phần Lan ở Hồ Tây

In trang này

Tài liệu này

Cập nhật 29/01/2013


© Đại sứ quán Phần Lan, Hà nội | Địa chỉ liên hệ