Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Maahantuloluvat - Suomen suurlähetystö, Hanoi : Maahantulopalvelut

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Hanoi

Lotte Center Hanoi, 24th floor
54 Lieu Giai street, Ba Dinh district
Hanoi, Vietnam
Puh.+84-4-3826 6788
Sähköposti: sanomat.han@formin.fi
English | Suomi | Svenska | Tiếng Việt | facebook |  | Instagram
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Maahantuloluvat

Pyydämme teitä ensisijaisesti tutustumaan Schengen-viisumeita sekä oleskelu- ja työlupia käsitteleviin englannin- ja vietnaminkielisiin osioihin verkkosivuillamme. Kyseisiltä sivuilta löytyy tarkka ohjeistus edellä mainituista lupatyypeistä sekä hakemuksiin vaadittavat lomakkeet.

1.2.2013 alkaen pyydämme maahantulopalveluiden asiakkaita varaamaan ajan lähetystöstä etukäteen: puh. +84 4 3826 6788, soittoaika maanantai-torstai klo 13.00-15.00 tai sähköpostilla: immigration.han@formin.fi

Oleskelu- ja työlupa

Oleskelulupahakemukset käsitellään ja päätökset tehdään Maahanmuuttovirastossa Helsingissä.

Lisätietoja oleskelu- ja työluvista löytyy Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

Schengen-viisumi

Schengen-viisumilla tarkoitetaan tilapäistä ja lyhytaikaista vierailua varten myönnettyä maahantulolupaa. Viisumin enimmäispituus on 90 oleskelupäivää kuuden kuukauden aikana ja se oikeuttaa vapaaseen liikkumiseen Schengenin alueella. Luethan huolella alla olevat ohjeet.

Tietoa Schengen-viisumista ja sen hakemisesta löytyy myös ulkoasiainministeriön verkkosivuilta.

Viisumia haetaan pääkohdemaan suurlähetystöstä (tai konsulaatista). Jos varsinaista pääkohdemaata ei ole, haetaan viisumia sen maan suurlähetystöstä, johon saavutaan ensimmäiseksi. Hakijan tulee asioida henkilökohtaisesti edustustossa.

Hakemuksia, sen liitteitä, kutsuja, vakuutuksia tai lentolippuja ei vastaanoteta postitse tai sähköpostitse. Hakijan tulee toimittaa nämä dokumentit lähetystöön henkilökohtaisesti.

1. Täydellisesti täytetty viisumihakemuslomake. Lomakkeen saa edustustosta tai sen voi ladata pdftästä linkistä.

2. Hyvä passikuva: Koko 3,6 x 4,7 cm, pään koko: 3,2 x 3,6 cm. Tarkemmat ohjeet löytyvät oheisesta poliisin ohjeesta.

3. Passi sekä kopio passista, joka on voimassa vähintään kolme kuukautta viisumin ja matkan päättymisen jälkeen. Mikäli hakijalla on aiempia käyntejä Schengen-alueella, pyydetään esittämään myös aiemmat passit.

4.  Kutsukirje:

- WordYksityismatkaa varten kutsu, josta ilmenee kutsujan nimi ja yhteystiedot. Yksityisvierailun kohdalla selvitys sukulaisuudesta tai muusta yhteydestä hakijan ja kutsujan välillä.

WordLiikematkaa varten kutsu, josta ilmenee kutsujayrityksen nimi ja yhteystiedot, matkan kesto ja tarkoitus sekä tieto siitä, kuka vastaa matkan kuluista.

5. Kopio lentovarauksista (pyydämme kuitenkin huomioimaan, ettei lentolippuja tule maksaa ennen myönteisen viisumipäätöksen saapumista).

6. Hotellivaraus, jos hakija ei majoitu kutsujan luona (yksityisvierailut)

7. Avioliittotodistus (jos hakija on avioliitossa).

8. Alle 18-vuotiaan, ilman vanhempiaan matkustavan lapsen on esitettävä notaarin vahvistama vanhempiensa lupa, kopiot syntymätodistuksesta sekä kopiot vanhempien henkilökorteista tai passeista.

Edustusto voi pyytää lisädokumentteja katsoessaan sen olevan tarpeen (mm. sukulaissuhteista, rahavaroista, työsuhteesta tai lomasta). Hakija voi toimittaa hakemusta tukevia lisädokumentteja ilman edustuston pyyntöäkin.

Viisumihakemusta jätettäessä asiakas saa vastaanotostamme tilisiirtolomakkeen "Vietcombank"- pankkiin maksettavaa käsittelymaksua varten. Voimassaoleva hinta löytyy oheisesta palveluhinnastosta. Pyydämme huomioimaan, että kyse on käsittelymaksusta, jota ei palauteta vaikka viisumia ei myönnettäisikään. Suoritetusta maksusta saatu kuitti on hyvä säilyttää.

EU-kansalaisten puolisot ja heidän alaikäiset lapsensa saavat viisumin maksutta.

Hakemuksen käsittelyaika on noin kaksi viikkoa. Edustusto ei voi nopeuttaa käsittelyä.

Viisumipäätöksestä ilmoitetaan asiakkaalle. Myönteisen päätöksen saatuaan hakijan on toimitettava lähetystöön maksettu matkalippu tai sen kopio sekä matkavakuutus, jonka korvaussumma on vähintään 30 000 €. Vakuutuksen tulee olla voimassa vähintään lippuun merkityn matkan ajan. Pyydämme huomioimaan, ettei lentolippua tule maksaa ennen haetun luvan saamista.

Kutsun tulisi mieluiten olla englanninkielinen. Kutsujan on syytä huolehtia, että kutsuttu huomaa ottaa kutsukopion matkalle mukaansa ja että kutsuttu on tietoinen kutsun sisällöstä. Kutsussa tulee ilmetä matkan tarkoitus sekä selvitys matkan ja oleskelun kustannuksien hoitamisesta. Tätä saatetaan tiedustella kutsutulta rajalla, ja hänen tulee kyetä se selvittämään.

Päätöksiä koskevia tietoja voidaan antaa vain hakijalle. Huomattakoon, että kutsuja ei voi olla hakija.

Evätty viisumi ja oikaisuvaatimus

Hakija voi jättää kirjallisen oikaisuvaatimuksen edustustolle. Mikäli oikaisuvaatimusohjeessa annettuja määräyksiä ei ole noudatettu, oikaisuvaatimus voidaan jättää tutkimatta. Oikaisuvaatimuspäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Tarkemmat ohjeet:

WordOikaisuvaatimusohjeet.docx (24,8 KB)

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 3.1.2017


© Suomen suurlähetystö, Hanoi | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot