Nội dung
Bộ ngoại giao Phần Lan

Đại sứ quán Phần Lan, Hà nội : Tin mới : Tin tức

Đại Sứ Quán Phần Lan tại Hà Nội

Central Building, 31 Hai Ba Trung
Hanoi, Vietnam
Tel.+84-4-3826 6788
Email: sanomat.han@formin.fi
English | Suomi | Svenska | Tiếng Việt | facebook
Phông nhỏ hơnPhông to hơn
 

Tin tức

Tin tức

© Đại sứ quán Phần Lan, Hà nội | Địa chỉ liên hệ