Nội dung
Bộ ngoại giao Phần Lan

Phản hồi - Đại sứ quán Phần Lan, Hà nội : Phản hồi

Đại sứ quán Phần Lan

Tầng 24, tòa nhà Lotte Center Hanoi
54 Liễu Giai, Ba Đình
Hà nội, Việt Nam
Tel.+84-24-3826 6788
Email: sanomat.han@formin.fi
English | Suomi | Svenska | Tiếng Việt | facebook |  | Instagram
Phông nhỏ hơnPhông to hơn
 

Phản hồi

Ban có thể nhận xét về trang web hoặc gửi yêu cầu cho chúng tôi bằng cách điền vào form phản hồi dưới đây. Chúng tôi sử dụng thông tin phản hồi để tiếp tục nâng cấp dịch vụ. Nếu bạn muốn nhận được trả lời của chúng tôi, đề nghị cung cấp địa chỉ liên lạc của bạn.Thông tin bắt buộc phải điền được đánh dấu *.


1) Thông tin phản hồi của tôi liên quan tới *


2) Đề mục

3) Tin


4) Tôi hy vọng bạn sẽ liên hệ lại với tôi bằng *


 

Thông tin liên hệ

5) Tên đầy đủ

6) Địa chỉ email

7) Địa chỉ phố

8) Mã gửi thư và thành phố

9) Tổ chức© Đại sứ quán Phần Lan, Hà nội | Địa chỉ liên hệ