Nội dung
Bộ ngoại giao Phần Lan

Services fees - Đại sứ quán Phần Lan, Hà nội : Dịch vụ nhập cư : Phí phục vụ

Đại sứ quán Phần Lan

Tầng 24, tòa nhà Lotte Center Hanoi
54 Liễu Giai, Ba Đình
Hà nội, Việt Nam
Tel.+84-24-3826 6788
Email: sanomat.han@formin.fi
English | Suomi | Svenska | Tiếng Việt | facebook |  | Instagram
Phông nhỏ hơnPhông to hơn
 

Phí dịch vụ

Palvelu
Service
Loại dịch vụ
VND

Viisumi
Tourist or business visa
Thị thực du lịch và công tác

1,693,000

Viisumi alle 6-vuotiaalle lapselle
A Visa for a child under 6 years
Thị thực cho trẻ em dưới 6 tuổi

free

Viisumi 6-12-vuotiaalle lapselle
A Visa for a child 6-12 years
Thị thực cho trẻ em từ 6-12 tuổi

987,000

Oleskelulupa (Paperinen Hakemus) Residence Permit (Application on Paper)
Giấy phép cư trú (Nộp hồ sơ trực tiếp)
 13,260,000

Oleskelulupa (Sähköinen hakemus) Residence Permit (Electronic Application)
Giấy phép cư trú ( Nộp hồ sơ điện tử)

11,850,000

Työntekijän oleskelulupa (Paperinen Hakemus)
Residence Permit, sesonal work 3-6 months, specialist/researcher (Application on paper)
Giấy phép cư trú, lao động thời vụ 3-6 tháng, chuyên gia/nghiên cứu sinh (Nộp hồ sơ trực tiếp)

13,260,000

Työntekijän oleskelulupa (Sähköinen Hakemus)
Residence Permit, sesonal work 3-6 months, specialist/researcher ( Electronic Application)
Giấy phép cư trú, lao động thời vụ 3-6 tháng, chuyên gia/nghiên cứu sinh ( Nộp hồ sơ điện tử)

11,286,000

Työntekijän oleskelulupa (Paperinen Hakemus)
Residence Permit, sesonal work 6-9 months, specialist/researcher (Application on paper)
Giấy phép cư trú, lao động thời vụ 6-9 tháng, chuyên gia/nghiên cứu sinh (Nộp hồ sơ trực tiếp)

14,671,000

Työntekijän oleskelulupa (Sähköinen Hakemus)
Residence Permit, sesonal work 6-9 months, specialist/researcher ( Electronic Application)
Giấy phép cư trú, lao động thời vụ 6-9 tháng, chuyên gia/nghiên cứu sinh ( Nộp hồ sơ điện tử)

12,696,000

Opiskelijan oleskelulupa (Paperinen Hakemus)
Residence Permit for Students ( Application on Paper)
Giấy phép cư trú cho học sinh sinh viên ( Nộp hồ sơ trực tiếp)

10,157,000

 Opiskelijan oleskelulupa (Sähköinen Hakemus)
Residence Permit for Students ( Electronic Application)
Giấy phép cư trú cho học sinh sinh viên ( Nộp hồ sơ điện tử)

8,464,000

Alle 18-vuotiaan lapsen oleskelulupa (Paperinen Hakemus)
First Res.P. for a Child (Under 18 yrs, Application on Paper)
Giấy phép cư trú cho trẻ em (dưới 18 tuổi, Nộp hồ sơ trực tiếp)

7,053,000

Alle 18-vuotiaan lapsen oleskelulupa (Sähköinen Hakemus)
First Res.P. for a Child ( under 18 yrs, Electronic Application)
Giấy phép cư trú cho trẻ em (dưới 18 tuổi, Nộp Hồ Sơ Điện Tử)

6,207,000

Laillistaminen
Legalization
Chứng nhận pháp lý

846,000

Passi
Passport
Hộ chiếu

3,950,000

Pikapassi
Passport,fast
Hộ chiếu, nhanh

4,514,000

Hätäpassi
Emergency Passport
Hộ chiếu khẩn

4,514,000

Henkilökortti

ID Card

Thẻ căn cước

2,539,000

In trang này

Tài liệu này

Cập nhật 27/04/2018


© Đại sứ quán Phần Lan, Hà nội | Địa chỉ liên hệ